Gizlilik Politikası Ve Kullanıcı Sözleşmesi


TARAFLAR
İşbu Sözleşme’nın tarafları Fatih Mh.Kordonboyu Cd. No:27/2 B.Çekmece /İstanbul] adresinde faaliyet gösteren Sigortamobil Sigorta Arac Hiz Ltd Şti ile (“Müşteri”)’dir. İşbu Sözleşme’de SigortaMobil.net ve Müşteri müteselsilen “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Sigortamobil.net tarafından Müşteri’ye sağlanacak sigorta hizmetine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Site’ye giriş yapılmasıyla ve Müşteri’nin teklif alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” ibaresini işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Müşteri, Sigortamobil.net’i sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta aracısı olarak yetkilendirmiş olacaktır.

3. HİZMETTEN YARARLANABİLECEKLER
Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Sigortamobil.net’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Müşterilerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Müşteri, kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin (kişisel veriler dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere) kullanımı ve işlenmesi ile sigorta acenteliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya Sİgortamobil.net tarafından Müşteri’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Müşteri’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve iş ortaklarına bildirilmesine onay vermektedir. Müşterilerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

4. SİGORTAMOBİL.NET’İN SORUMLULUKLARI

4.1. Sigortamobil.net işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, internet sitesinde belirtilen ve vermeyi kabul ettiği hizmetler ile sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Sigortamobil.net’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigortamobil.net üzerinden hizmet alınmış olması Sigortamobil.net’in, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Sigortamobil.net’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigortamobil.net sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık etmektedir.

4.2. Müşteri, Sigortamobil.net’in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Sigortamobil.net’in hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Sigortamobil.net’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Sigortamobil.net’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Site’de yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Sigortamobil.net’den bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Sigortamobil.net, sigorta şirketlerinin işbu Site’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

4.4. Sigortamobil.net Müşteri tarafından iletilen veya internet sitesi üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.5. Site’ye girilen bilgilerin güvenliği [ SSL] sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

4.6. Sigortamobil.net, Site’ye ilişkin gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini almıştır. Buna karşın, Site’ye yapılan saldırılar veya virüslerden ötürü (aşağıda tanımlı olan) Gizli Bilgiler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sigortamobil.net’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.7. Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Sigortamobil.net ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Sigortamobil.net bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.8. Site’de kurulan linkler, Sigortamobil.net’in diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Sigortamobil.net tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Sigortamobil.net için bağlayıcı değildir.

4.9. Sigortamobil.net, Site’de yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Site’de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Sigortamobil.net, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

4.10. Sigortamobil.net, işbu Sözleşme kapsamında talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

4.11. Sigortamobil.net, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Site’yi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Site’nin kapatılmasından dolayı Sigortamobil.net’in müşterilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.12. Sigortamobil.net, Müşteri’ye ait ve Müşteri’nin Site’yi kullanmasına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyası kullanarak elde edebilir. Ancak, Müşteri talep ettiği takdirde, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarları değiştirilebilir. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Müşteri’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Sigortamobil.net’in sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Site’nin ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Sigortamobil.net, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler Site üzerinden Müşteri tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Müşteri tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Müşteri’nin adresine gönderilir. Müşteri, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Site’de görülen telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

5. MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUKLARI

5.1. Site’de yapılan veya ileride yapılacak bir takım işlemler uyarınca Müşteri’den hesap adı/numarası ve şifre kullanması talep edilebilir. Müşteri tarafından hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Müşteri, kendisine verilen hesap adını/numarasını ile şifreyi güvenli bir şekilde saklamakla ve üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmamakla yükümlüdür. Müşteri, gerektiğinde hesap numarası ve şifrenin değiştirilmesini Site’den talep edebilecektir. Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Müşteri, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Müşteri, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. Sigortamobil.net, bu tür davranışlara engel olmak için Müşteri’nin Site’ye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

5.3. Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Müşteri, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Müşterinin Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Müşteri, Sigortamobil.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Sigortamobil.net’e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Sigortamobil.net’e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Sigortamobil.net’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Müşteri, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Müşteri, talep ettiği işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve hizmetlerin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü verinin, sigorta şirketlerinden, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Adres Paylaşım Sistemi üzerinden temin edilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder.

5.5. Müşteri, Sigortamobil.net’e bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

6. SİGORTA TEMİNATININ BAŞLAMASI
Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda Sigortamobil.net tarafından düzenlenmesi, peşin ve/veya kredi kartına taksitli olarak kararlaştırılan sigorta primi miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından kuver verilebilir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Sigortamobil.net veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

7.2. Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar ve Sigortamobil.net’in ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü doküman üzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

7.3. Müşteri, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini Sigortamobil.net’e göndermekle Sigortamobil.net’in söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

7.4. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Sigortamobil.net’in önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler Sigortamobil.net’in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sigortamobil.net’in yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

8. GİZLİLİK

8.1. Sigortamobil.net, Site üzerinden Müşteri tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Müşteri’nin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Site personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi (“Gizli Bilgiler”) içerir.

8.2. Site, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Site, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

8.3. Site, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Site’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Site’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar‘dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimlerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran ve Borçlar Kanunu’nda sayılan haller Taraflar‘ca mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak kabul edilir. Taraflar doğrudan doğruya işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu Mücbir Sebep’lerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

9.2. Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9.3. Sigortamobil.net, Mücbir Sebep’ten kaynaklanan gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecektir. Müşteri, bu durumlar nedeniyle Sigortamobil.net’den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

10. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

11. DEĞİŞİKLİKLER

11.1. Sigortamobil.net, işbu Sözleşme’de ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Sigortamobil.net’in değişiklikleri Müşteri’ye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Müşteri, Site’deki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

11.2. Sigortamobil.net, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

12. FERAGAT
Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da söz konusu yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat, yazılı olmadıkça ve her iki Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.